Oferta

Mam przyjemność przedstawić państwu ofertę na zarządzanie nieruchomościami Kamień Pomorski. Firma Zarządzanie Nieruchomościami Danuta Omelańska powstała w oparciu o długoletnie doświadczenie w pracy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Moim celem jest jak najlepsze administrowanie powierzonymi nieruchomościami.

Klientom zapewniam pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych. Zapewniam również skuteczną windykację należności i kompleksową obsługę prawną Wspólnoty. Jestem do dyspozycji Wspólnoty w biurze, poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej.

W swoich działaniach przestrzegam zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim kieruje się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę – posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC Zarządcy. Staram się maksymalnie odciążyć naszych klientów od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym, spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa.

Oferta, którą przedstawiam jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych

W ramach współpracy proponuje przejęcie następujących czynności:

Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty

 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznymi Urzędzie Skarbowym (NIP, REGON).
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • Reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.
 • Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów).

Obsługa rachunkowo – księgowa Wspólnot Mieszkaniowych

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i kosztów działalności Wspólnoty.
 • Przygotowywanie propozycji planów finansowo – gospodarczych.
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.
 • Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.
 • Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów dostawy mediów.
 • Wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy, wynajem powierzchni wspólnej).
 • Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.
 • Czynności związane z obsługą z bankową (sporządzanie przelewów bankowych i dokonywanie zapłaty).
 • Załatwianie formalności związanych z uzyskaniem kredytów bankowych, zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów kredytowych.
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnoty i opłacanie w imieniu Wspólnoty podatków i innych opłat publiczno – prawnych.
 • Archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.

Obsługa administracyjna

 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci.
 • Zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków.
 • Zawieranie umowy z firmą sprzątającą o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu.
 • Wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku – negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego.
 • Zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie.
 • Zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac.

Powyżej przedstawiłam standardowe zestawienie świadczonych przeze mnie usług. Na potrzeby klientów każdorazowo na życzenie wspólnot modyfikuje nasz zakres obowiązków. Stawki zaliczek na poczet zarządzania nieruchomością są ustalane indywidualnie w zależności od wykonywanych przeze mnie czynności.

Chętnie odpowiem na pytania związane z ofertą.

Pytania proszę kierować na adres mailowy biuro@omelanska.com lub telefonicznie 518 629 878.

Ważne telefony

Ogólnopolski Tel. Alarm. 112
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie Gazownicze 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wodociągowe 994
Pogotowie Energetyczne 991

Kontakt

telefon/fax: 91 32 17 878
tel.: 518 629 878
biuro@omelanska.com

Godziny otwarcia biura

od poniedziałku do piątku
8.00 - 16.00

Lokalizacja

Danuta Omelańska
Zarządzanie Nieruchomościami


ul. Jedności Narodowej 1/4
72-400 Kamień Pomorski